FES-TE SOCI
loading

Política de privacitat

1.- Informació sobre el responsable del tractament de les dades personals:
El responsable del tractament de les dades personals és CEM Guinardó/Futbol Club Martinenc, amb C.I.F.: G08936486, i amb domicili al carrer Carrer Telègraf, 31, 08041 Barcelona (en endavant CEM Guinardó), així com legítima titular del Lloc Web i de tots els subdominis i directoris inclosos aquest (d’ara endavant conjuntament denominats com el “Lloc Web”). Pots posar-te en contacte amb CEM Guinardó, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: cemguinardo@@cemguinardo.cat

2.- Finalitat del tractament de les dades personals:

2.1. Categoria de les dades recollides:

Les dades personals recollides són dades identificatives que en cap cas tenen la consideració de categories especials de dades ni dades relatives a condemnes o infraccions penals.

2.2. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

A CEM Guinardó tractarem les dades personals recollides, amb les finalitats següents:

a) En cas de contractació dels serveis de CEM Guinardó per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

b) Enviament d’informació sol·licitada per l’interessat.

c) Publicar els comentaris que facis al bloc de CEM Guinardó i interactuar amb les funcionalitats del Lloc Web.

d) Gestionar la inscripció en esdeveniments organitzats per CEM Guinardó.

e) Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat dels serveis i esdeveniments de CEM Guinardó a través de diferents mitjans.

f) Remetre comunicacions comercials de productes i/o serveis dels patrocinadors dels esdeveniments organitzats per CEM Guinardó.

g) Per tal de poder oferir-te productes i/o serveis d’acord amb els teus interessos, elaborarem un “perfil comercial” amb base a la informació que ens has facilitat, sense que en cap cas no es prenguin decisions automatitzades amb base en aquest perfil que tinguin efectes jurídics o de caràcter equivalent.

h) En el cas que ens facilitis el teu currículum vitae per a alguna de les nostres ofertes de feina, tractarem les teves dades perquè puguis participar en els processos de selecció, duent a terme una anàlisi del teu perfil amb l’objectiu de determinar si com a candidat encaixes en algun lloc vacant.

2.3. Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats pels serveis prestats a l’interessat.

En concret, les dades personals de candidats a ofertes de treball de CEM Guinardó seran conservades fins que finalitzi el procés de selecció o com a màxim 1 any després de la finalització del procés.
Quan ja no sigui necessari per a aquests fins, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

3.- Legitimació:
El tractament de les teves dades es realitza amb la base jurídica consistent en la legitimació que atorga la teva sol·licitud d’informació i/o la contractació dels productes i/o serveis de CEM Guinardó, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, prèviament a una eventual contractació.
També es legitimarà el tractament de les teves dades mitjançant la base jurídica del consentiment lliure, específic, inequívoc i informat, posant a la teva disposició la informació que es recull a la present Política de Privadesa i articulant mecanismes perquè de forma prèvia a l’accés a les teves dades , puguis accedir a aquesta informació, i en cas d’estar conforme, procedir a acceptar-la mitjançant una clara acció afirmativa, com ara el marcatge d’una casella o checkbox.
Et recordem que pots retirar en qualsevol moment el consentiment que hagis prestat en el seu moment per a qualsevol finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la revocació.

4.- Destinataris:
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a CEM Guinardó, excepte obligació legal o se t’informi de manera expressa.

5.- Drets:
Com a interessat que ens ha proporcionat les teves dades personals, tens ple dret a obtenir confirmació sobre si a CEM Guinardó estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix, conforme al que preveu aquesta:
Dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat.
Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals Dret de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes Dret de sol·licitar la SUPRESSIÓ de les teves dades, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.
En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs exercitar el teu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les dades.
Deixarem de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà sol·licitar el dret a la PORTABILITAT de les dades.
Es tracta d’un dret complementari al dret d’accés, ja que permet obtenir les dades que ha proporcionat a CEM Guinardó en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i es poden transmetre de manera directa a una altra entitat prèvia petició de l’interessat.
Podràs exercir aquests drets sol·licitant per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció, expressant clarament la teva voluntat en aquest sentit i acompanyant còpia del DNI i/o qualsevol altra documentació que acrediti la teva identitat, dirigint-te a la direcció de correu electrònic: cemguinardo@cemguinardo.cat o a la següent adreça postal:

CEM Guinardó/Futbol Club Martinenc –Referència Protecció de Dades Carrer Carrer Telègraf, 31, 08041 Barcelona

A més, en cas que consideris que s’ha vulnerat qualsevol dels teus drets, com a interessat, estàs facultat per presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada al C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid https ://www.agpd.es/ o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

6.- Conseqüències de no proporcionar les dades sol·licitades:
En cas que no ens facilitis les dades que al formulari apareixen marcades com a obligatòries, o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la eventual contractació dels serveis.

7.- Seguretat i actualització de les vostres dades personals:
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades.
Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix ​​la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.
És important que, perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que se’n produeixi una modificació.

8.- Confidencialitat:
T’informem així mateix que les teves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos, o llevat que ens haguessis autoritzat de forma expressa.

Login Account

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.